ห้องประชุม
ชื่อห้อง : ห้องประชุมผู้บริหาร
หมายเลขห้อง : 503
จำนวนที่นั่ง : 10
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องจัดกิจกรรม
หมายเลขห้อง : 511
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุมใหญ่
หมายเลขห้อง : 512
จำนวนที่นั่ง : 20
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุมเล็ก
หมายเลขห้อง : 514
จำนวนที่นั่ง : 10
รายละเอียด   จองห้อง
ห้องเรียน
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 401
จำนวนที่นั่ง : 30
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 402
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 407
จำนวนที่นั่ง : 30
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
 
ห้องจัดเลี้ยง
ชื่อห้อง : ห้องจัดเลี้ยง
หมายเลขห้อง : 510
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง
 
ห้องอบรม
ชื่อห้อง : ห้องอบรม
หมายเลขห้อง : 406
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง