ห้องประชุม
ชื่อห้อง : Co-Working space
หมายเลขห้อง : 501
จำนวนที่นั่ง : 8
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องประชุมใหญ่
หมายเลขห้อง : 512
จำนวนที่นั่ง : 20
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องจัดกิจกรรม
หมายเลขห้อง : 513
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด  
* กำลังดำเนินกาปรับปรุง
ชื่อห้อง : ห้องประชุมเล็ก
หมายเลขห้อง : 516
จำนวนที่นั่ง : 10
รายละเอียด   จองห้อง
ห้องเรียน
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 401
จำนวนที่นั่ง : 30
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 402
จำนวนที่นั่ง : 30
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
ชื่อห้อง : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หมายเลขห้อง : 407
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด  
* ใช้เพื่อการเรียนการสอน (จองผ่านผู้ดูแล)
 
ห้องจัดเลี้ยง
ชื่อห้อง : ห้องจัดเลี้ยง
หมายเลขห้อง : 511
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง
 
ห้องอบรม
ชื่อห้อง : ห้องอบรม
หมายเลขห้อง : 406
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง
 
วิทยาเขตปราจีนบุรี
ชื่อห้อง : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ปราจีนบุรี
หมายเลขห้อง : 600
จำนวนที่นั่ง : 40
รายละเอียด   จองห้อง
ชื่อห้อง : ห้องเรียน ปราจีนบุรี
หมายเลขห้อง : 606
จำนวนที่นั่ง : 24
รายละเอียด  
* ปรับปรุงห้อง
วิทยาเขตระยอง
ชื่อห้อง : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตระยอง
หมายเลขห้อง : 701
จำนวนที่นั่ง : 50
รายละเอียด   จองห้อง